ПОЛІТИКА

Україна увійшла до складу двох комісій при ООН

Про це повідомили у мікроблозі Постійного представництва України при ООН в Twitter.

Україна була обрана до складу двох комісій при ООН — в Комісію з наркотичних засобів (КНЗ) з 2020 по 2023 роки і Комісію з народонаселення і розвитку (КНР) з 2020 по 2024 роки. Про це повідомили у мікроблозі Постійного представництва України при ООН в Twitter, інформує Ukr.Media.

"Сьогодні Україна була обрана до Комісії з наркотичних засобів (2020-2023 рр.) і Комісії з народонаселення і розвитку (2020-2024 рр..)", — повідомили в представництві.

Комісія з народонаселення і розвитку є однією з десяти функціональних комісій Економічної і соціальної ради ООН.

Мета Комісії з народонаселення і розвитку — діяльність з виконання Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення і розвитку. Комісія здійснює моніторинг, аналіз та оцінку впровадження Програми дій на національному, регіональному і міжнародному рівнях, консультує ЕКОСОР з таких питань, як проблеми і тенденції народонаселення, інтеграція стратегій народонаселення і розвитку, а також пов'язані з народонаселенням політики та програми розвитку. Крім того, вона надає консультації та допомогу системі ООН, урядам та іншим організаціям з питань народонаселення і розвитку.

Комісія складається з представників 47 держав-членів ООН, які обираються ЕКОСОР на чотирирічний період на основі географічного розподілу. Представники повинні мати відповідний досвід у галузі народонаселення та розвитку. До 1994 року Комісія проводила засідання кожні два-три роки, а нині — один раз на рік.

У свою чергу, до складу Комісії з наркотичних засобів входять держави — члени ООН, які представляють різні географічні регіони і основні правові системи світу. Україна — член Комісії з 1994. В якості спостерігачів у роботі КНС беруть участь держави — не члени ООН (Ватикан і Швейцарія), а також спостерігачі від Палестини. Повноваження Комісії визначаються в Статуті ООН, ст. 5 і 8 Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 і в 17 ст. Конвенції про психотропні речовини 1971.

Так, згідно зі ст. 8 Єдиної конвенції 1961 Комісія має право:

  • а) вносити зміни у всі Списки наркотичних засобів;
  • б) звертати увагу Міжнародної спільноти з контролю за наркотиками на обставини, які можуть мати відношення до його компетенції;
  • в) давати рекомендації з реалізації цілей і постанов Єдиної конвенції 1961, включаючи програми наук, досліджень та обмін інформацією;
  • г) звертати увагу держав, які не є учасниками Єдиної конвенції 1961, на постанови і рекомендації, які приймає Комісія на підставі цієї конвенції, з тим щоб вони розглянули питання про прийняття відповідних заходів.

Комісія брала активну участь у підготовці та прийнятті всіх основних міжнародних договорів з наркотичних засобів і психотропних речовин, боротьбі з їх незаконним обігом; у підготовці міжнародних форумів з проблем наркотиків, зокрема в організації 20-ї спеціальної сесії ГА ООН (червень. 1998), присвяченій боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Всі постанови і рекомендації КНС (за винятком постанов про зміни в Списках наркотичних засобів), приймаються на підставі ст. 8 Єдиної конвенції 1961, підлягають затвердженню ЕКОСОР або ГА ООН у тому ж порядку, що і інші постанови і рекомендації КНС.

На регіональному (субрегіональному) рівні діють органи Комісії — наради керівників національних установ із забезпечення реалізації законодавчих актів про наркотики. Комісія проводить свої щорічні сесії у Віденському міжнародному центрі у Відні (Австрія).

To Top